رایا مارکتینگ
مشاور شما در دیجیتال مارکتینگ
021-47628500
  • برای شرکت سوپرابیون قیمت گذاری شده می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۱:۱۷
  • برای شرکت سوپرابیون می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۰:۴۳
  • تولید محتوا در زمینه اقامتی، ویزا برای شرکت عطاویچ تائید شده توسط ویراستار و آماده دانلود می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۹:۰۵
  • تولید محتوا در زمینه ساختمانی و تاسیسات برای شرکت تعمیرکاران حسینی پرداخت شده در انتظار بررسی کارشناس می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۷:۴۰
  • تولید محتوا در زمینه ساختمانی و تاسیسات برای شرکت تعمیرکاران حسینی می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۷:۲۰
  • تولید محتوا در زمینه بهداشتی، آرایشی و زیور الات برای شرکت دکتر زرقانی اتمام شده می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۶:۴۷
  • تولید محتوا در زمینه لوازم خانگی برای شرکت آلترااستور می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۵:۳۸
  • تولید محتوا در زمینه لوازم صنعتی و تولیدی برای شرکت پویش آزما در انتظار تائید ویراستار می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۳:۱۷
  • تولید محتوا در زمینه اقامتی، ویزا برای شرکت فرکانس در حال نگارش می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۳:۱۵
  • تولید محتوا در زمینه ساختمانی و تاسیسات برای شرکت تعمیرکاران حسینی می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۲:۱۸

شرکت رایا مارکتینگ با همکاری موسسه آموزشی تالیفی ارشدان برای تکمیل پرسنل کادر اداری و غیر اداری خود استخدام می نماید.

×