رایا مارکتینگ
مشاور شما در دیجیتال مارکتینگ
021-47628500
  • تولید محتوا در زمینه گردشگری (رزرو هتل و بلیط) برای شرکت بوکینگ می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۹:۰۴:۰۸
  • تولید محتوا در زمینه گردشگری (رزرو هتل و بلیط) برای شرکت بوکینگ می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۹:۰۳:۴۵
  • تولید محتوا در زمینه گردشگری (رزرو هتل و بلیط) برای شرکت بوکینگ می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۹:۰۳:۱۸
  • تولید محتوا در زمینه روانشناسی و پزشکی برای شرکت سیب نت در انتظار تائید ویراستار می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۹:۰۲:۳۱
  • تولید محتوا در زمینه روانشناسی و پزشکی برای شرکت celerit در انتظار تائید ویراستار می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۹:۰۰:۳۵
  • تولید محتوا در زمینه ساختمانی و تاسیسات برای شرکت دنیای چمن اتمام شده می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۹:۰۰:۳۴
  • تولید محتوا در زمینه پوشاک، کیف و کفش برای شرکت آیکان اتمام شده می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۹:۰۰:۳۰
  • تولید محتوا در زمینه اقامتی، ویزا برای شرکت کانادا در انتظار تائید ویراستار می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۸:۵۶:۴۵
  • تولید محتوا در زمینه ساختمانی و تاسیسات برای شرکت آهن پاد در انتظار تائید ویراستار می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۸:۵۳:۱۳
  • تولید محتوا در زمینه بازیهای رایانه ایی برای شرکت آی گیم اتمام شده می باشد ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت ۰۸:۵۱:۳۵
×