رایا مارکتینگ
مشاور شما در دیجیتال مارکتینگ
021-47628500
  • تولید محتوا در زمینه سایت خبری برای شرکت کار ازما اتمام شده می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۸:۲۹
  • تولید محتوا در زمینه لوازم صنعتی و تولیدی برای شرکت پویش آزما تائید شده توسط ویراستار و آماده دانلود می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۷:۳۰
  • تولید محتوا در زمینه خودرو و لوازم برای شرکت اپال ماشین خاورمیانه قیمت گذاری شده می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۵:۳۴
  • تولید محتوا در زمینه خودرو و لوازم برای شرکت اپال ماشین خاورمیانه در انتظار بررسی می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۵:۳۴
  • تولید محتوا در زمینه موبایل،کامپیوتر و دیجیتال برای شرکت موبایل در انتظار تائید ویراستار می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۳:۴۹
  • تولید محتوا در زمینه طراحی سایت و بازاریابی برای شرکت پارس پندار نهاد تائید شده توسط ویراستار و آماده دانلود می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۳:۳۱
  • برای شرکت سوپرابیون قیمت گذاری شده می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۱:۱۷
  • برای شرکت سوپرابیون می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۲۰:۴۳
  • تولید محتوا در زمینه اقامتی، ویزا برای شرکت عطاویچ تائید شده توسط ویراستار و آماده دانلود می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۹:۰۵
  • تولید محتوا در زمینه ساختمانی و تاسیسات برای شرکت تعمیرکاران حسینی پرداخت شده در انتظار بررسی کارشناس می باشد ۱۴۰۲/۳/۲۰ ساعت ۲۲:۱۷:۴۰

×